BIP

W wyniku przeprowadzenia wyborów na Przedstawiciela Załogi Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w dniu 14.07.2017 r. wybrana została: Agnieszka Woźniczka