BIP
   
 
Dyrektor Instytutu

dr Marlena Maślanka

 
pobrane pobrane pobrane 
Dyrektor Centrum
Farb i Tworzyw

dr inż. Mariola Bodzek – Kochel

 Dyrektor Centrum Przetwórstwa 
Tworzyw Polimerowych
dr inż. Tomasz Żuk

Dyrektor Centrum
Elastomerów i Gumy

dr inż. Monika Malesa
pobrane   pobrane


p.o. Dyrektora Departamentu 
Finansowo - Operacyjnego
Anna Tobolewska

 

 
p.o. Dyrektora Departamentu
ds. Komercjalizacji i Marketingu
Magdalena Puchalska

   
 
Główna Księgowa

mgr Anetta Machalewska