BIP
     
   
  Dyrektor Instytutu
dr Marlena Maślanka
 
   
mariola bodzek tomasz zuk 2 kopia
   
Dyrektor Centrum
Farb i Tworzyw

dr inż. Mariola Bodzek – Kochel
Dyrektor Centrum
Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
dr inż. Tomasz Żuk
Dyrektor Centrum
Elastomerów i Gumy

dr inż. Monika Malesa
   
 
   
p.o. Dyrektora Departamentu 
Finansowo - Operacyjnego
Anna Tobolewska
  p.o. Dyrektora Departamentu
ds. Komercjalizacji i Marketingu
Magdalena Puchalska
   
     
  Główna Księgowa
mgr Anetta Machalewska