BIP

Toruń, dn. 07.10.2014r.

Wyjaśnienia do SIWZ

nr postępowania 1/NG/04/2014/Ina

Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 1/NG/04/2014/I- całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi

Zapytania:

1. Zamawiający zaznacza, iż w ramach usługi portierskiej ma być wykonywana usługa sprzątania terenów zewnętrznych. Jaka powierzchnia podlega sprzątaniu na poszczególnych obiektach w poszczególnych zadaniach?

2. Jaka jest powierzchnia terenów zielonych, która podlega strzyżeniu?

3. Jaka jest powierzchnia, która ma być odśnieżana?

4. Jaka jest liczba osób zatrudnionych na poszczególnych obiektach w poszczególnych zadaniach?

5. Jakie jest średniomiesięczne zużycie środków?

6. Czy wykonawca ma rozumieć, że usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia wykonywana ma być przez jeden posterunek jednoosobowy?

7. Proszę po podanie ilości osób, które będą korzystały z środków czystości ( ręcznik papierowy, papier toaletowy, mydło w płynie itp. ) na każdy z obiektów.

8. Proszę o podanie metrażu okien do mycia oraz czy mycie okien wymaga uprawnień wysokościowych? Jeśli tak jaki jest ich metraż ?

9. Proszę o podanie z podziałem na budynki ilości rbh ochrony.

10. Czy Zamawiający wymaga do realizacji umowy pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ?

Odpowiedzi

Ad. 1., Ad. 2., Ad. 3,

Zamawiający nie wymaga co do zasady sprzątania terenów zewnętrznych. W ramach usługi portierskiej wymaga takich czynności jak: strzyżenie trawników, pielenie zieleńców i  pielęgnacja krzewów na posesji, grabienie i usuwanie liści, odśnieżania.

Zamawiający wskazuje poniżej posiadane dane dotyczące powierzchni posesji:

Zadanie A, ul. Szosa Chełmińska 30:

- pow. gruntów 2223 m2, w tym:

- pow. zabudowy budynku ok. 250 m2

- parking na 35 miejsc parkingowych

Zadanie A, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55

- pow. gruntów 16 660 m2, w tym:

- pow. zabudowy budynku ok. 2200 m2

- parking na 50 miejsc parkingowych

Zadanie B, ul. Chorzowska 50a

- pow. gruntów 2137 m2, w tym:

- pow. zabudowy budynku ok. 850 m2

- parking na 13 miejsc parkingowych

Zadanie C, ul. Harcerska 30

- pow. gruntów ok. 24 829 m2, w tym:

- pow. zabudowy budynku 6000 m2

- parking na 30 miejsc parkingowych

Odśnieżaniu podlegają dogi wewnętrzne i przejścia dla pieszych a także parking.

Powierzchnie, z wyłączeniem powierzchni zabudowy budynkami, parkingów i dróg wewnętrznych oraz przejść dla pieszych podlegają strzyżeniu.

Zamawiający wskazuje orientacyjne metraże i zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektów.

Ad. 4.,

Liczba osób zatrudnionych na poszczególnych obiektach w poszczególnych zadaniach:

- Zadanie A, ul. Szosa Chełmińska 30 – ok. 100 osób

- Zadanie A, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 – ok. 60 osób

- Zadanie B, ul. Chorzowska 50a – ok. 40 osób

- Zadanie C, ul. Harcerska 30 – ok. 42 osób

Ad. 5.

Zamawiający nie prowadzi rejestru średniomiesięcznego zużycia środków.

Ad. 6.

Tak. Zamawiający wymaga wykonywania umowy całodobowo w każdej z lokalizacji określonej w §1 ust. 1 wzoru umowy co najmniej przez jednego pracownika ochrony na zmianę.

Ad. 7.

Liczba osób zatrudnionych na poszczególnych obiektach w poszczególnych zadaniach, które będą korzystały ze środków czystości:

- Zadanie A, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 – ok. 60 osób

- Zadanie B, ul. Chorzowska 50a – ok. 40 osób

- Zadanie C, ul. Harcerska 30 – ok. 42 osób

Ad. 8.

Zamawiający nie posiada dokładnego wyliczenia powierzchni okien i zaleca dokonanie wizji lokalnej w obiektach przez zainteresowanych Wykonawców.

Ad. 9.

Zamawiający nie określa liczby roboczogodzin i wymaga wykonywania umowy całodobowo i w sposób ciągły w każdej z lokalizacji określonej w §1 ust. 1 wzoru umowy co najmniej przez jednego pracownika ochrony na zmianę.

Ad. 10.

Zamawiający nie wymaga bezpośredniego wykonywania całodobowego dozoru i ochrony mienia przez pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.