Skład członków Rady Naukowej 

Kadencja Rady Naukowej: od 17 sierpnia 2017 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Wykaz członków Rady Naukowej (w porządku alfabetycznym):

dr inż. Krzysztof Bajer - Instytut IMPiB, Toruń
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Krzysztof Bortel - Instytut IMPiB, Gliwice
prof. dr hab. inż. Janusz Datta - Instytut IMPiB, Piastów
dr inż. Cezary Dębek - Instytut IMPiB, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Halina Kaczmarek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom
mgr inż. Helena Kuczyńska - Instytut IMPiB, Gliwice
dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu - Instytut IMPiB, Toruń
mgr inż. Urszula Ostaszewska - Instytut IMPiB, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr hab. inż. Marcin Sobczak - Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Ryszard Steller - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel - Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, prof. Instytutu - Instytut IMPiB, Gliwice
dr inż. Tomasz Żuk - Instytut IMPiB, Toruń

Prezydium Rady Naukowej:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Uniwersytet Śląski, Katowice
Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Marcin Sobczak - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zastępca Przewodniczącego: dr Krzysztof Bortel - Instytut IMPiB, Gliwice
Sekretarz: dr inż. Tomasz Żuk - Instytut IMPiB, Toruń