Przewodnicząca Kolegium Dyrektorów

 • dr Marlena Maślanka – Dyrektor Instytutu IMPiB w Toruniu

Członkowie Kolegium Dyrektorów

 • dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych
 • dr inż. Krzysztof Bajer – Dyrektor Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
  w Toruniu
 • mgr inż. Urszula Ostaszewska – Dyrektor Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy
  w Piastowie
 • dr inż. Mariola Bodzek-Kochel – Dyrektor Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach
 • mgr Anetta Machalewska – Główna Księgowa Instytutu IMPiB

Sekretarz Kolegium Dyrektorów

 • mgr inż. Dariusz Łubkowski